Blog

Novosti i zanimljivosti iz zaštite na radu

Plan evakuacije i spašavanja - kako ga izraditi?

Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe te sve radnike upoznati s donesenim planom...

Procjena rizika – kako je izraditi?

Procjena rizika je temeljni dokument u zaštiti na radu. Podrazumijeva postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljeda...

Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu – najvažnije

Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu je osoba koju poslodavac može pisanim putem ovlastiti za provođenje zaštite na radu u okviru njegova djelokruga rada...

Zaštita na radu | Zakon, obveze, kazne

Na temelju Zakona o zaštiti na radu svi su poslodavci u Republici Hrvatskoj obvezni brinuti o zaštiti na radu, odnosno istu organizirati i provoditi...

Poslovi s posebnim uvjetima rada (PUR) | obveze poslodavaca

Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti na radu poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom za takve poslove...

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – kako ga obaviti?

Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su na temelju Zakona obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način...

Pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se rizici i njihove štetne posljedice otklanjaju ili barem umanjuju...

Evakuacija i spašavanje

Poslodavci su obvezni osposobiti dovoljan broj radnika koji će provoditi mjere u slučaju nastanka iznenadnih događaja tj. neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje...

Obveza osnivanja odbora za zaštitu na radu

Odbor za zaštitu na radu je savjetodavo tijelo poslodavca za unaprjeđivanje zaštite na radu. Obvezni su ga osnovati poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika...

Zaštita na radu | Obveze poslodavaca u RH

Napravite prvi korak u uspješnom provođenju zaštite na radu. Kvalitetno se informirajte o (svojim) obvezama koje propisuje Zakon o zaštiti na radu.

Koordinator za zaštitu na radu - obveza imenovanja…

Poslodavci tj. izvođači radova su obvezni primjenjivati načela zaštite na radu te postupati prema uputama koordinatora zaštite na radu...

Rad koordinatora (II) za zaštitu na radu tijekom građenja

Posao koordinatora II podrazumijeva koordiniranje primjene općih načela zaštite na radu te izvođenje radova u skladu s planom izvođenja radova...

Opasnosti, štetnosti i napori

Opasnosti, štetnosti i napori su uvjeti na radu i u vezi s radom koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika...

Obveze i prava radnika u zaštiti na radu

Radnici na temelju Zakona o zaštiti na radu imaju svoja prava, ali i obveze. Radnik poslove treba obavljati dužnom pažnjom te pritom voditi računa o sigurnosti...

Zaštita nepušača na radu

Poslodavac je na temelju Zakona o zaštiti na radu obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskih i srodnih proizvoda...

Pružanje prve pomoći na radu | obveze poslodavca

Poslodavci su na temelju čl. 56. Zakona obvezni osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama na radu...

Ponovno polaganje zaštite na radu kod promjene radnog mjesta ili mjesta rada

Poslodavci su radnike obvezni ponovno osposobljavati za rad na siguran način u situacijama kada ih upućuju na novi posao, kao i na novo mjesto rada...

Znate li što je rad pod nadzorom u zaštiti na radu?

Poslodavci na temelju Zakona imaju mogućnost radnika koji nije osposobljen za rad na siguran način rasporediti na "rad pod nadzorom“ drugog osposobljenog radnika...

Ozljeda na radu - što kada se dogodi?

U slučaju nastanka ozljede na radu ili u vezi s radom poslodavci imaju određene obveze, dok radnici (za slučaj priznavanja iste) imaju određena prava...

Plan evakuacije i spašavanja - kako ga izraditi?

Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe te sve radnike upoznati s donesenim planom...

Procjena rizika – kako je izraditi?

Procjena rizika je temeljni dokument u zaštiti na radu. Podrazumijeva postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljeda...

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – kako ga obaviti?

Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su na temelju Zakona obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način...

Ponovno polaganje zaštite na radu kod promjene radnog mjesta ili mjesta rada

Poslodavci su radnike obvezni ponovno osposobljavati za rad na siguran način u situacijama kada ih upućuju na novi posao, kao i na novo mjesto rada...

Znate li što je rad pod nadzorom u zaštiti na radu?

Poslodavci na temelju Zakona imaju mogućnost radnika koji nije osposobljen za rad na siguran način rasporediti na "rad pod nadzorom“ drugog osposobljenog radnika...

Ozljeda na radu - što kada se dogodi?

U slučaju nastanka ozljede na radu ili u vezi s radom poslodavci imaju određene obveze, dok radnici (za slučaj priznavanja iste) imaju određena prava...

Plan evakuacije i spašavanja - kako ga izraditi?

Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe te sve radnike upoznati s donesenim planom...

Procjena rizika – kako je izraditi?

Procjena rizika je temeljni dokument u zaštiti na radu. Podrazumijeva postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljeda...

Zaštita na radu | Zakon, obveze, kazne

Na temelju Zakona o zaštiti na radu svi su poslodavci u Republici Hrvatskoj obvezni brinuti o zaštiti na radu, odnosno istu organizirati i provoditi...

Poslovi s posebnim uvjetima rada (PUR) | obveze poslodavaca

Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti na radu poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom za takve poslove...

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – kako ga obaviti?

Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su na temelju Zakona obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način...

Evakuacija i spašavanje

Poslodavci su obvezni osposobiti dovoljan broj radnika koji će provoditi mjere u slučaju nastanka iznenadnih događaja tj. neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje...

Obveza osnivanja odbora za zaštitu na radu

Odbor za zaštitu na radu je savjetodavo tijelo poslodavca za unaprjeđivanje zaštite na radu. Obvezni su ga osnovati poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika...

Zaštita na radu | Obveze poslodavaca u RH

Napravite prvi korak u uspješnom provođenju zaštite na radu. Kvalitetno se informirajte o (svojim) obvezama koje propisuje Zakon o zaštiti na radu.

Zaštita nepušača na radu

Poslodavac je na temelju Zakona o zaštiti na radu obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskih i srodnih proizvoda...

Pružanje prve pomoći na radu | obveze poslodavca

Poslodavci su na temelju čl. 56. Zakona obvezni osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama na radu...

Ponovno polaganje zaštite na radu kod promjene radnog mjesta ili mjesta rada

Poslodavci su radnike obvezni ponovno osposobljavati za rad na siguran način u situacijama kada ih upućuju na novi posao, kao i na novo mjesto rada...

Ozljeda na radu - što kada se dogodi?

U slučaju nastanka ozljede na radu ili u vezi s radom poslodavci imaju određene obveze, dok radnici (za slučaj priznavanja iste) imaju određena prava...

Koordinator za zaštitu na radu - obveza imenovanja…

Poslodavci tj. izvođači radova su obvezni primjenjivati načela zaštite na radu te postupati prema uputama koordinatora zaštite na radu...

Rad koordinatora (II) za zaštitu na radu tijekom građenja

Posao koordinatora II podrazumijeva koordiniranje primjene općih načela zaštite na radu te izvođenje radova u skladu s planom izvođenja radova...

Plan evakuacije i spašavanja - kako ga izraditi?

Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe te sve radnike upoznati s donesenim planom...

Procjena rizika – kako je izraditi?

Procjena rizika je temeljni dokument u zaštiti na radu. Podrazumijeva postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljeda...

Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu – najvažnije

Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu je osoba koju poslodavac može pisanim putem ovlastiti za provođenje zaštite na radu u okviru njegova djelokruga rada...

Zaštita na radu | Zakon, obveze, kazne

Na temelju Zakona o zaštiti na radu svi su poslodavci u Republici Hrvatskoj obvezni brinuti o zaštiti na radu, odnosno istu organizirati i provoditi...

Poslovi s posebnim uvjetima rada (PUR) | obveze poslodavaca

Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti na radu poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom za takve poslove...

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – kako ga obaviti?

Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su na temelju Zakona obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način...

Pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se rizici i njihove štetne posljedice otklanjaju ili barem umanjuju...

Evakuacija i spašavanje

Poslodavci su obvezni osposobiti dovoljan broj radnika koji će provoditi mjere u slučaju nastanka iznenadnih događaja tj. neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje...

Obveza osnivanja odbora za zaštitu na radu

Odbor za zaštitu na radu je savjetodavo tijelo poslodavca za unaprjeđivanje zaštite na radu. Obvezni su ga osnovati poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika...

Zaštita na radu | Obveze poslodavaca u RH

Napravite prvi korak u uspješnom provođenju zaštite na radu. Kvalitetno se informirajte o (svojim) obvezama koje propisuje Zakon o zaštiti na radu.

Koordinator za zaštitu na radu - obveza imenovanja…

Poslodavci tj. izvođači radova su obvezni primjenjivati načela zaštite na radu te postupati prema uputama koordinatora zaštite na radu...

Rad koordinatora (II) za zaštitu na radu tijekom građenja

Posao koordinatora II podrazumijeva koordiniranje primjene općih načela zaštite na radu te izvođenje radova u skladu s planom izvođenja radova...

Opasnosti, štetnosti i napori

Opasnosti, štetnosti i napori su uvjeti na radu i u vezi s radom koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika...

Obveze i prava radnika u zaštiti na radu

Radnici na temelju Zakona o zaštiti na radu imaju svoja prava, ali i obveze. Radnik poslove treba obavljati dužnom pažnjom te pritom voditi računa o sigurnosti...

Zaštita nepušača na radu

Poslodavac je na temelju Zakona o zaštiti na radu obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskih i srodnih proizvoda...

Pružanje prve pomoći na radu | obveze poslodavca

Poslodavci su na temelju čl. 56. Zakona obvezni osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama na radu...

Ponovno polaganje zaštite na radu kod promjene radnog mjesta ili mjesta rada

Poslodavci su radnike obvezni ponovno osposobljavati za rad na siguran način u situacijama kada ih upućuju na novi posao, kao i na novo mjesto rada...

Znate li što je rad pod nadzorom u zaštiti na radu?

Poslodavci na temelju Zakona imaju mogućnost radnika koji nije osposobljen za rad na siguran način rasporediti na "rad pod nadzorom“ drugog osposobljenog radnika...

Učitaj više