Pružanje prve pomoći na radu | obveze poslodavca

Što kaže Zakon?

Poslodavci su u skladu s odredbama članka 56. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama na radu (do pružanja hitne medicinske pomoći ili do njihova prijema u zdravstvenu ustanovu, u slučaju kada se dogodi ozljeda na radu, bolest ili druga situacija).

Koliko osoba kod poslodavca mora biti osposobljeno za pružanje prve pomoći?

Prema Zakonu, poslodavac ima obvezu osposobiti tj. uputiti na osposobljavanje dovoljan broj radnika kako bi u svakom trenutku osigurao sljedeće:

  • da u radnim prostorijama (kao i na svakom radilištu; gradilištu i slično) gdje istodobno radi dvoje do 50 radnika uvijek bude nazočan – najmanje jedan osposobljen radnik, te da
  • do svakih sljedećih 50 radnika uvijek bude nazočan – po još jedan osposobljen radnik

Važno je naglasiti da broj osposobljenih radnika mora odgovarati broju lokacija na kojima se radi, smjenskom radu te drugim organizacijskim specifičnostima kod poslodavca. To znači da će gore naveden dovoljan tj. minimalan broj osposobljenih radnika poslodavac trebati osigurati na svim lokacijama na kojima se obavljaju poslovi (ako postoje), kao i u svim smjenama gdje istodobno radi dvoje ili više radnika (ako se radi u više smjena).

Tko provodi osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći?

Osposobljavanje provode Hrvatski crveni križ te specijalisti medicine rada, ovlašteni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Što ako među zaposlenima postoje osobe medicinske struke?

Ako poslodavac među radnicima ima osobe medicinske struke (liječnike, stomatologe, medicinske sestre, radiologe i sl.), može ih odrediti da pružaju prvu pomoć na radu bez prethodnog upućivanja na osposobljavanje, budući da se smatra da su takve osobe svakako stručno osposobljene za pružanje prve pomoći.

Priznaje li se kao dokaz o osposobljenosti činjenica da je radnik položio prvu pomoć prilikom polaganja vozačkog ispita?

Ne priznaje. Isključivi dokaz o osposobljenosti za pružanje prve pomoći u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu predstavlja potvrda/uvjerenje izdano od strane Hrvatskog crvenog križa ili ovlaštenih specijalista medicine rada.

Ako je radnik nekad ranije „položio“ prvu pomoć, vrijedi li to i kod novog poslodavca?

Da, vrijedi, uz uvjet da radnik posjeduje dokaz o osposobljenosti za pružanje prve pomoći. Takvog radnika poslodavac ne mora ponovno upućivati na osposobljavanje i može ga na temelju toga imenovati za pružanje prve pomoći na radu.

Na koji način poslodavac određuje ili imenuje radnika za pružanje prve pomoći?

U skladu sa Zakonom, poslodavac je obvezan radnicima osposobljenim za aktivnosti pružanja prve pomoći (ili onima koji su kroz svoje školovanje ispunili taj uvjet) uručiti pisanu odluku o imenovanju te obavijestiti sve ostale radnike o osobama koje je zadužio za pružanje prve pomoći.

Je li poslodavac na mjestima rada obvezan osigurati i nekakvu opremu?

Poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za aktivnosti pružanja prve pomoći koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.

U prvom redu, riječ je o ormariću s osnovnim sanitetskim materijalom (obvezno u skladu s normom DIN-13157) koji je poslodavac dužan postaviti u radni prostor.

Ovisno o ozljedama i bolestima koje mogu nastati u odnosu na specifičnosti radnog procesa, poslodavac je obvezan osigurati i dovoljnu količinu dodatnog materijala.