Opasnosti, štetnosti i napori

Opasnosti su svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika.

Štetnosti su kemijske, biološke i fizikalne štetnosti, koje mogu uzrokovati oštećenje zdravlja radnika i drugih osoba koje su im izložene.

Napori su statodinamički, psihofiziološki, napori vida i napori govora, koji mogu uzrokovati oštećenje zdravlja radnika koji su im izloženi.

Vrste opasnosti, štetnosti i napora na radu (i u vezi s radom):

 • mehaničke opasnosti;
 • opasnosti od padova;
 • opasnosti od električne struje;
 • opasnost od požara i eksplozije;
 • termičke opasnosti;
 • fizikalne štetnosti;
 • kemijske štetnosti;
 • biološke štetnosti;
 • statodinamički napori;
 • psihofiziološki napori;
 • napori vida;
 • napori govora.