Ugovorno vođenje/obavljanje poslova zaštite na radu

Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu

Poslodavci su neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, obvezni urediti vođenje/obavljanje poslova zaštite na radu (čl. 20. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014)).

Poslodavci koji zapošljavaju do uključivo 49 radnika, imaju mogućnost vođenje poslova zaštite na radu ugovoriti s ovlaštenom osobom (tvrtkom), ukoliko sami ne ispunjavaju propisane uvjete ili ako među zaposlenima nema radnika koji ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova.

Ugovorno nam prepustite vođenje/obavljanje poslova zaštite na radu kod vas! Preuzet ćemo potpunu brigu i odgovornost za kvalitetno funkcioniranje i provedbu sustava zaštite na radu, neovisno o djelatnosti koju obavljate. Imenovat ćemo nekoga od naših stručnjaka kao osobu koja će poslove obavljati na mjestima rada kod vas, i o tome redovito voditi evidencije.

U okviru Ugovora se obvezujemo:

  • pružati stručnu pomoć vama (poslodavcu) i vašim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu
  • obavljati redovite unutarnje nadzore nad primjenom pravila zaštite na radu te poticati i savjetovati poslodavca i ovlaštenike da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorima
  • prikupljati i analizirati podatke u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te pripremati propisane prijave ozljeda na radu i profesionalnih bolesti
  • surađivati s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu te specijalistom medicine rada
  • brinuti o legislativnim promjenama i rokovima za obavljanjem propisanih obveza iz područja zaštite na radu
  • obavljati i druge poslove zaštite na radu, u skladu s potrebama poslodavca.

Ukoliko zapošljavate i više od 49 radnika, slobodno nas kontaktirajte, pomoći ćemo vam u pronalasku optimalnog rješenja, s obzirom na zahtjeve kada je riječ o obvezi iz čl. 20. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014).


 

 
  Zaštita na radu - Sve