Naše usluge

U mogućnosti smo vam ponuditi sve na jednom mjestu! Važno nam je informirati vas kako na našim web stranicama ili pak pozivom na neki od naših kontakt brojeva možete u najkraćem vremenu dobiti informacije o uslugama koje su uže ili šire vezane uz područje zaštite na radu i zaštite od požara, a za kojima eventualno imate potrebu. Stoga, ostanite na našim stranicama...

Zaštita na radu

Kvalitetnim i predanim obavljanjem poslova, klijentima nudimo kompletnu uslugu iz područja zaštite na radu za sve djelatnosti. Sigurno radno okruženje i zadovoljni zaposlenici, bitne su pretpostavke za vaš posao. Provjerite zašto se ističemo na tržištu...

Izrada procjene rizika

Izrada procjene rizika

Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014) obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu tj. imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada. Procjena je rizika...
Osposobljavanje za rad na siguran način

Osposobljavanje za rad na siguran način

Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način (čl. 27. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014)), a radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način, poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje...
Tehnička ispitivanja instalacija, radne opreme, čimbenika u RO

Tehnička ispitivanja instalacija, radne opreme, čimbenika u RO

Poslodavci su na temelju čl. 41. i 42. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014) obvezni osigurati u svakom trenutku sigurna, održavana i prilagođena sredstva za rad u uporabi koja moraju biti u ispravnom stanju te korištena u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača...
Izrada plana evakuacije i spašavanja

Izrada plana evakuacije i spašavanja

Na temelju čl. 55. zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014), poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom. Sam plan evakuacije i spašavanja zahtijeva kvalitetnu izradu tekstualnog...
Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu

Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu

Poslodavci su neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, obvezni urediti vođenje/obavljanje poslova zaštite na radu (čl. 20. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014)). Poslodavci koji zapošljavaju do uključivo 49 radnika, imaju mogućnost vođenje poslova zaštite na radu ugovoriti s...
 

Klijenti

 

Smisao su našeg postojanja naši klijenti i oni koji će to tek postati. Korisnicima usluga pristupamo uvijek iskreno i temeljito, pritom ne čineći razliku u odnosu na to angažirate li nas jednokratno, povremeno ili ste nas odabrali kao partnera kojem ste prepustili potpunu brigu i odgovornost za kompletno obavljanje poslova iz područja našeg djelovanja. Ipak, posebno nas veseli što se na popisu naših zadovoljnih klijenata nalaze i oni koji na tržištu predstavljaju sinonim za najzahtjevnije...