Poslodavci su obvezni voditi evidencije, čuvati isprave te davati obavijesti i podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima o zaštiti na radu (čl. 61. Zakona o zaštiti na radu).

Poslodavac je obvezan voditi evidencije o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgodama na radu.

Poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o smrtnoj i teškoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad, a obavijest je poslodavac je obvezan dostaviti odmah po nastanku ozljede!

Napomena!

Uz obvezu vođenja evidencija i čuvanja isprava u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i dr. propisima, poslodavac je dužan omogućiti tijelu nadležnom za inspekcijski nadzor - obaviti isti te dati tražene podatke.

Za poslodavce je važno ne zaboraviti obvezu obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o smrtnoj i teškoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem obavljaju rad, i to odmah po nastanku(!) takvog događaja tj. ozljede.
 

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu