Poslodavci su u skladu s odredbama čl. 56 Zakona o zaštiti na radu, obvezni organizirati odnosno osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu.

U tom smislu proizlazi obveza osigurati nazočnost radnika osposobljenog za pružanje prve pomoći, i to:

  • u radnim prostorijama gdje istodobno radi dvoje do 20 radnika - najmanje jednog radnika
  • do svakih sljedećih 50 radnika - još po jednog radnika.

Također, poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći koji uvijek moraju biti dostupni, označeni izaštićeni od neovlaštenog korištenja (ormarić za pružanje prve pomoći s propisanim sadržajem i dr.).

Radnici određeni za pružanje prve pomoći, od poslodavca moraju u pisanom obliku dobiti obavijest da su određeni za pružanje prve pomoći. Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći provode Hrvatski crveni križ i/ili dr. specijalisti medicine rada, ovlašteni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu
  Povratak na - Zaštita okoliša