Obveza osnivanja odbora za zaštitu na radu

Poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika obvezni su osnovati odbor za zaštitu na radu kao svoje savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu (čl. 34. Zakona o zaštiti na radu).

Odbor čine:

  • poslodavac ili njegov ovlaštenik;
  • stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca;
  • povjerenik radnika za zaštitu na radu (ili njihov koordinator, ukoliko je kod poslodavca izabrano više povjerenika) te
  • odabrani dr. specijalist medicine rada.

S ciljem stalnog unaprjeđivanja zaštite na radu, odbor planira i nadzire:

  • primjenu pravila zaštite na radu kod poslodavca;
  • organizaciju obavljanja poslova zaštite na radu;
  • obavješćivanje i osposobljavanje u vezi sa zaštitom na radu;
  • prevenciju rizika na radu i u vezi s radom te njezine učinke na zdravlje i sigurnost radnika.

Poslodavac o osnivanju odbora tj. imenovanju članova, donosi pisanu odluku!

Odbor se sastaje najmanje jednom u tri mjeseca, o čemu se vodi zapisnik!

U slučaju smrtne, teške ozljede na mjestu rada, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti ili nalaza nadležnog inspektora kojim je utvrđen nedostatak u provedbi zaštite na radu, poslodavac je obvezan sazvati sjednicu u roku od dva radna dana od nastanka takvog događaja (ozljede ili profesionalne bolesti)!

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu