Redovito i kvalitetno servisiranje stabilnih sustava, s izdavanjem Zapisnika o obavljenom servisu!

Servisiranje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Provjere su ispravnosti djelovanja tj. servisi sustava za dojavu požara propisane Pravilnikom o sustavima za dojavu požara („Narodne novine“, br. 056/1999, čl. 56.) a obavljaju se najmanje 2 (dva) puta godišnje u približno istim vremenskim razmacima.

Pritom se provjerava ispravnost:

  • glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod automatskih javljača samo oni koji se mogu provjeriti bez smetnji),
  • uređaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu požara ili izvan centrale za dojavu požara,
  • uređaja za upravljanje u svezi s uređajima za prosljeđivanje signala, uređajima za upravljanje, uređajima za uzbunjivanje i dr.
  • napajanja energijom
  • utjecaj smetnji (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora) koje nisu uzete u obzir pogonskim mjerama.

*Servise sustava za gašenje požara je potrebno obavljati u skladu s uputama proizvođača sustava!

Nudimo vam usluge kvalitetnih servisiranja sustava za dojavu i gašenje požara, pri čemu smo u mogućnosti osigurati sve potrebne dijelove neophodne za kvalitetan servis i ispravno funkcioniranje sustava.

 
  Zaštita od požara - Sve