Osposobljavanje osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Osposobljavanje osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara

Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine", br. 061/1994), propisana je obveza osposobljavanja za sve osobe zaposlene u pravnim osobama, stručnim službama tijela državne vlasti, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave te na učenike srednjih škola. Obveze osposobljavanja, ne odnose se na osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara, osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce, osobe mlađe od 15 i starije od 60 (muškarci) odnosno 55 godina (žene).

Program osposobljavanja se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela, u ukupnom trajanju od 8 školskih sati (teorijski dio – 6 sati, praktični dio – 2 sata).

Osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara obavljamo u skladu s navedenim Pravilnikom, pri čemu nudimo kvalitetne edukacijske materijale i profesionalan pristup osoba uključenih u provedbu osposobljavanja, kako u teorijskom tako i u praktičnom dijelu.

 
  Zaštita od požara - Sve