Ispitivanje ispravnosti sustava za sprečavanje nastajanja i širenja požara (protupožarne zaklopke, protupožarna vrata s uređajem za automatsko zatvaranje, uređaji za odvođenje dima i topline nastalih u požaru; kupole za odimljavanje, prozori za odimljavanje i dr.)

Ispitivanje ispravnosti sustava za sprečavanje nastajanja i širenja požara

Vlasnici odnosno korisnici građevina su na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 092/2010), najmanje jednom godišnje obvezni provjeravati i ispitivati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za sprečavanje i širenje požara, o čemu mora postojati evidencija i o čemu se izdaje Uvjerenje.

 
  Zaštita od požara - Sve