Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara (sustavi vatrodojave)

Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara

Vlasnici odnosno korisnici građevina su na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 092/2010), najmanje jednom godišnje obvezni provjeravati i ispitivati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu požara, o čemu mora postojati evidencija i o čemu se izdaje Uvjerenje.

U tom smislu, za vas obavljamo:

  • prva i periodična ispitivanja ispravnosti sustava za sprječavanje širenja požara, u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu požara („Narodne novine“, br. 056/1999), Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine“, br. 044/2012)  i normama koje se odnose na sustav.

Ispitivanja obavljamo uz stalnu nazočnost servisera navedenih sustava!

 
  Zaštita od požara - Sve