Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za gašenje požara (hidrantska mreža, sprinkler sustav, sustav s plinom FM-200, sustav s plinom CO2, sustav s plinom Novec 1230, sustav s pjenom, Deluge/Drencher sustav)

Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za gašenje požara

Vlasnici odnosno korisnici građevina su na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 092/2010), najmanje jednom godišnje obvezni provjeravati i ispitivati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za gašenje požara, o čemu mora postojati evidencija i o čemu se izdaje Uvjerenje.

Povjerite nam ispitivanja navedenih stabilnih sustava za gašenje požara za kojima imate potrebu.
Ispitivanja obavljamo uz stalnu nazočnost servisera navedenih sustava!

 
  Zaštita od požara - Sve