Naše usluge

U mogućnosti smo vam ponuditi sve na jednom mjestu! Važno nam je informirati vas kako na našim web stranicama ili pak pozivom na neki od naših kontakt brojeva možete u najkraćem vremenu dobiti informacije o uslugama koje su uže ili šire vezane uz područje zaštite na radu i zaštite od požara, a za kojima eventualno imate potrebu. Stoga, ostanite na našim stranicama...

Zaštita od požara

Obavljamo za vas poslove iz područja zaštite od požara. Partner smo kojem, uz ostalo, možete povjeriti potpunu brigu i o tekućem održavanju; pravovremenim pregledima, servisima i ispitivanjima stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara izvedenih u vašem prostoru. Posjedujemo bogato iskustvo u obavljanju navedenih poslova!

Našu je stručnost prepoznalo više ozbiljnih klijenata za koje obavljamo spomenute poslove (objekti: Golubica Mall u Vukovaru, Atlant Poslovni Centar u Dubrovniku, Emmezeta; Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, TOF Drniš, GIRK Kalun - Drniš, HŽ Infrastruktura, CineStar kina, Sojara Zadar, Europapress holding, Energetski transformatori - Končar i dr.).

Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara

Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara

Vlasnici odnosno korisnici građevina su na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 092/2010), najmanje jednom godišnje obvezni provjeravati i ispitivati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu požara, o čemu mora postojati evidencija i o...
Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za gašenje požara

Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za gašenje požara

Vlasnici odnosno korisnici građevina su na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 092/2010), najmanje jednom godišnje obvezni provjeravati i ispitivati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za gašenje požara, o čemu mora postojati evidencija i o čemu se...
Ispitivanje ispravnosti sustava za sprečavanje nastajanja i širenja požara

Ispitivanje ispravnosti sustava za sprečavanje nastajanja i širenja požara

Vlasnici odnosno korisnici građevina su na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 092/2010), najmanje jednom godišnje obvezni provjeravati i ispitivati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za sprečavanje i širenje požara, o čemu mora postojati evidencija...
Servisiranje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Servisiranje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Provjere su ispravnosti djelovanja tj. servisi sustava za dojavu požara propisane Pravilnikom o sustavima za dojavu požara („Narodne novine“, br. 056/1999, čl. 56.) a obavljaju se najmanje 2 (dva) puta godišnje u približno istim vremenskim razmacima. Pritom se provjerava ispravnost: glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod...
Osposobljavanje osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara

Osposobljavanje osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara

Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine", br. 061/1994), propisana je obveza osposobljavanja za sve osobe zaposlene u pravnim osobama, stručnim službama tijela državne vlasti, tijelima...
Izrada Pravilnika i ostale dokumentacije iz područja zaštite od požara

Izrada Pravilnika i ostale dokumentacije iz područja zaštite od požara

Pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina ili prostora, razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara, prema Zakonu o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 092/2010), obvezni su izraditi opći akt (pravilnik o zaštiti od požara) u kojem će urediti stanje zaštite...
 

Klijenti

 

Smisao su našeg postojanja naši klijenti i oni koji će to tek postati. Korisnicima usluga pristupamo uvijek iskreno i temeljito, pritom ne čineći razliku u odnosu na to angažirate li nas jednokratno, povremeno ili ste nas odabrali kao partnera kojem ste prepustili potpunu brigu i odgovornost za kompletno obavljanje poslova iz područja našeg djelovanja. Ipak, posebno nas veseli što se na popisu naših zadovoljnih klijenata nalaze i oni koji na tržištu predstavljaju sinonim za najzahtjevnije...