Tehnička ispitivanja (električnih i gromobranskih instalacija, radne opreme, parametara u radnom okolišu)

Tehnička ispitivanja instalacija, radne opreme, čimbenika u RO

Poslodavci su na temelju čl. 41. i 42. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014) obvezni osigurati u svakom trenutku sigurna, održavana i prilagođena sredstva za rad u uporabi koja moraju biti u ispravnom stanju te korištena u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike. Isto tako, poslodavci su obvezni obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

U tom smislu, za vas obavljamo:

  • prvu provjeru i periodična ispitivanja električnih instalacija (u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije ("Narodne novine", br. 005/2010, C.3. Održavanje električne instalacije i normom HRN HD 60364-6:2007)
  • vizualni pregled i ispitivanja sustava zaštite od munje na građevinama (u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama ("Narodne novine", br. 087/2008 i 033/2010)
  • pregled i ispitivanja radne opreme; strojeva i uređaja, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i dr. (u skladu s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme ("Narodne novine", br. 016/2016))
  • ispitivanje parametara u radnom okolišu (u skladu s Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša („Narodne novine“, br. 016/2016))
  • ispitivanja učinkovitosti ventilacijskog sustava (u skladu s Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomično klimatizacije i klimatizacije zgrada ("Narodne novine", br. 003/2007)).


 

 
  Zaštita na radu - Sve