Osposobljavanja iz područja zaštite na radu (za rad na siguran način, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika, osoba odgovornih za provođenje evakuacije i spašavanja)

Osposobljavanje za rad na siguran način

Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način (čl. 27. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014)), a radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način, poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova (čl. 28. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014)).


Osposobljavanja se provode na temelju prethodno izrađene procjene rizika i programa osposobljavanja, a u sljedećim slučajevima:

  • prije početka rada
  • kod promjena u radnom postupku
  • kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
  • kod uvođenja nove tehnologije
  • kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
  • kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Osposobljavanja za rad na siguran način, kao i osposobljavanja ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu obavljamo u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita ("Narodne novine", br. 112/2014). Pritom nudimo isključivo profesionalan pristup predavača i razvijene predavačke metode.

 
  Zaštita na radu - Sve