Izrada procjene rizika, elaborata i ostalih dokumenata iz područja zaštite na radu

Izrada procjene rizika

Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014) obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu tj. imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada. Procjena je rizika temeljni dokument iz područja zaštite na radu te zahtijeva temeljitost, kompetentnost i iskustvo osoba koje sudjeluju u izradi. Rizike procjenjujemo stvarno, u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika ("Narodne novine", br. 112/2014) i priznatim načinima i metodama kod procjenjivanja. 

 
  Zaštita na radu - Sve