Izrada Plana izvođenja radova za obavljanje poslova na privremenom (g)radilištu

Izrada Plana izvođenja radova za obavljanje poslova na (g)radilištu

Na temelju čl. 73. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014), investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom.

Svi ostali poslodavci koji izvode radove u trajanju duljem od pet dana, dužni su izraditi svoj plan izvođenja radova. Plan izvođenja radova izrađen u skladu s provedbenim propisom, mora se nalaziti na (g)radilištu.

Podloga za izradu jesu plan građenja i projektna dokumentacija a obvezni je sadržaj dokumenta propisan u dodatku V Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Narodne novine", br. 051/2008).

U skladu s odredbama čl. 77. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014), nudimo vam kvalitetno obavljanje poslova koordinatora I, kojeg ste kao investitor obvezni imenovati za vrijeme izrade projekta. 

 
  Usluge koordinator I i II - Sve