Naše usluge

U mogućnosti smo vam ponuditi sve na jednom mjestu! Važno nam je informirati vas kako na našim web stranicama ili pak pozivom na neki od naših kontakt brojeva možete u najkraćem vremenu dobiti informacije o uslugama koje su uže ili šire vezane uz područje zaštite na radu i zaštite od požara, a za kojima eventualno imate potrebu. Stoga, ostanite na našim stranicama...

Usluge koordinatora I i II

U prethodnom smo razdoblju kao društvo sudjelovali u više zahtjevnih projekata na kojima su naši zapolenici obavljali poslove koordinatora I i/ili II za zaštitu na radu (projekti; Izrada bazena travel liftova i bazena za pranje vozila – ACI marina Dubrovnik, Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Gornji Brgat, projekt mjera za povećanje energetske učinkovitosti na objektima pet srednjih škola i učeničkog doma u Varaždinu, Adaptacija i dogradnja OŠ Pavleka Miškine u Zagrebu, izgradnja poslovnog centra „Gračani“, projekt mjera za povećanje energetske učinkovitosti na objektu socijalne i rehabilitacijske namjene „Centar za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez“, Vrlika, uklanjanje Diokijevog postrojenja „Etilen“ i dr.).

Zapamtite misao da je upuštanje u projekt bez koordinatora za zaštitu na radu rizik koji nerijetko uzrokuje glavobolje. Kontaktirajte nas i povjerite nam brigu o sigurnosti na vašem privremenom (g)radilištu!

Izrada Plana izvođenja radova za obavljanje poslova na (g)radilištu

Izrada Plana izvođenja radova za obavljanje poslova na (g)radilištu

Na temelju čl. 73. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014), investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. Svi ostali...
Izrada Elaborata zaštite na radu

Izrada Elaborata zaštite na radu

Investitor je u skladu s odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014), obvezan osigurati da se pri projektiranju građevina namijenjenih za rad (u skladu s posebnim propisom) izradi elaborat zaštite na radu koji će obuhvatiti načine primjene pravila zaštite na radu pri korištenju građevina...
Obavljanje poslova koordinatora II

Obavljanje poslova koordinatora II

Propisana je obveza investitoru, vlasniku građevine, koncesionaru ili drugoj osobi za koju se izrađuje glavni projekt, imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom građenja kada je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača, istodobno ili u slijedu (čl. 73. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br....
 

Klijenti

 

Smisao su našeg postojanja naši klijenti i oni koji će to tek postati. Korisnicima usluga pristupamo uvijek iskreno i temeljito, pritom ne čineći razliku u odnosu na to angažirate li nas jednokratno, povremeno ili ste nas odabrali kao partnera kojem ste prepustili potpunu brigu i odgovornost za kompletno obavljanje poslova iz područja našeg djelovanja. Ipak, posebno nas veseli što se na popisu naših zadovoljnih klijenata nalaze i oni koji na tržištu predstavljaju sinonim za najzahtjevnije...