Nazad

Zaštita na radu za poslodavce

Svi poslodavci u RH koji zapošljavaju barem jednu osobu obvezni su organizirati i provoditi zaštitu na radu. Riječ je o aktivnostima čijom se kvalitetnom primjenom ostvaruju sigurni radni uvjeti te zaštita zdravlja na radu.
Zašto odabrati nas? Osim što smo najpovoljniji na tržištu ako gledamo kvalitetu, sve propisane aktivnosti obavljamo na način koji će vam osigurati mir u slučaju inspekcijskog nadzora. Posebnu pozornost posvećujemo i izradi vaše dokumentacije, što u najmanju ruku smatramo našom prednošću pred konkurencijom.

Više o procesu

Proces realizacije usluga najčešće započinje dolaskom naših stručnjaka kod vas. Naravno, u prethodno dogovorenom terminu kako bismo obavili potrebne aktivnosti te kako bismo prikupili neophodne informacije za izradu vaše dokumentacije. Dio informacija možete pripremiti i ranije, o čemu ćemo vas informirati telefonski ili putem e-maila, a što će svakako ubrzati cijeli proces.

Angažman oko analize i izrade dokumentacije zatim nastavljamo u našem uredu. Po završetku, isporučit ćemo vam uredno posložen registrator sa svim potrebnim dokumentima i uputama kako riješiti eventualno utvrđene nedostatke.

Proces realizacije usluga najčešće započinje dolaskom naših stručnjaka kod vas.
Cijene usluga

Cijene usluga

Jedno od najčešćih pitanja koja nam inicijalno postavljate odnosi se na ukupnu cijenu naše usluge. Određene jedinične cijene je naravno moguće izraziti, dok će cijena kompletne zaštite na radu kod poslodavca ovisiti o više čimbenika: prirodi djelatnosti, organizaciji rada, površini i opremljenosti prostora (npr. postoji li u vašem prostoru određena instalacija/sustav), broju zaposlenih i sl.

Stoga, želite li dobiti konkretnu procjenu cijene u odnosu na specifične potrebe, molimo da nas kontaktirate. Naše stručno osoblje postavit će vam nekoliko pitanja na temelju kojih ćemo biti u mogućnosti sastaviti personaliziranu ponudu za vas.

Usluge u odnosu na obveze poslodavca, propisanu dokumentaciju i aktivnosti vezane za radnike

Izrada procjene rizika

Izrada programa osposobljavanja

Provođenje osposobljavanja radnika za:

Rad na siguran način

Preventivno gašenje požara

Skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova

Ovlaštenike poslodavca za zaštitu na radu

Povjerenike radnika za zaštitu na radu

Provođenje evakuacije i spašavanja

Pružanje prve pomoći na radu (organizacija)

Izrada uputa za rad na siguran način

Izrada plana evakuacije i spašavanja (tekstualni dio)

Stručna pomoć kod izrade internih akata:

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o testiranju na alkohol i druga sredstva ovisnosti na radu

Provođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja

Ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu (uz mogućnost C-Cloud platforme)

Usluge u odnosu na poslovni prostor, ako se isti koristi pri obavljanju poslova

Izrada plana evakuacije i spašavanja (grafički dio)

Označavanje prostora oznakama za evakuaciju i drugim oznakama

Ispitivanje električnih instalacija

Ispitivanje parametara u radnom okolišu

*Ostala ispitivanja i/ili vrste servisa (ovisno o opremljenosti vašeg prostora) pronađite u rubrici „Tehnička ispitivanja i servisi“

Ostale usluge

Usluge koordinatora I za ZNR (u fazi projektiranja: Izrada plana izvođenja radova)

Usluge koordinatora II za ZNR (u fazi izvođenja radova: Nadzor na gradilištima)

Provođenje temeljite analize stanja zaštite na radu kod poslodavaca

Izrada elaborata o opremanju prostora znakovima sigurnosti

Provođenje alkotestiranja na mjestima rada

Prodaja vatrogasnih aparata

Prodaja ormarića za prvu pomoć (s propisanim sadržajem)

Prepoznajete li se u nekoj od situacija?