Nazad

Tehnička ispitivanja i servisi

Svi poslodavci, kao i vlasnici odnosno korisnici građevina i njihovih dijelova obvezni su periodički provoditi ispitivanja instalacija, sustava i opreme koju koriste te ih redovito održavati. Cilj provođenja ispitivanja je utvrditi udovoljavaju li navedeni sadržaji propisanim sigurnosnim zahtjevima, dok se redovitim servisiranjem osigurava njihova potpuna funkcionalnost.

Zašto odabrati nas? Uz prihvatljive rokove i povoljne cijene obavljamo za vas sve vrste ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, neovisno o lokaciji diljem Hrvatske na kojoj se nalazite. Imamo bogato iskustvo i u održavanju protupožarnih sustava, što znači da smo vam u mogućnosti pružiti cjelokupnu uslugu. Osim toga, rado ćemo umjesto vas brinuti o rokovima kako bi sve aktivnosti u vašim objektima bile provedene na vrijeme.

Više o procesu

Sam proces realizacije usluga u tehničkom dijelu prilično je jednostavan. Po dogovaranju usluge izlazimo na teren te kod vas vršimo sve potrebne provjere, mjerenja i druge aktivnosti, nakon čega sastavljamo i u kratkom roku izdajemo propisane zapisnike. U slučaju potrebe za uvidom u određenu dokumentaciju (npr. "projekte"), informirat ćemo vas na vrijeme, odnosno prije dolaska kod vas.

Cijene usluga

Često nas pitate za cijene pojedinih ispitivanja ili servisa, kao i za ukupnu cijenu ako imate potrebu za više različitih usluga. Za najveći dio ispitivanja cijene se formiraju u skladu s brojem mjesta na kojima ih je potrebno provesti („mjerna mjesta“). Za pojedina ispitivanja važna je i količina onoga što se ispituje, dok će cijena servisa ovisiti o vrsti i veličini protupožarnog sustava.

Stoga, želite li dobiti konkretnu procjenu cijene u odnosu na specifične potrebe, molimo da nas kontaktirate. Naše stručno osoblje postavit će vam nekoliko pitanja na temelju kojih ćemo biti u mogućnosti sastaviti personaliziranu ponudu za vas.

Zaštita na radu

Ispitivanje električnih instalacija

Ispitivanje elektro razvodnih ormara

Ispitivanje protupanične rasvjete

Ispitivanje tipkala za isključenje napona u slučaju hitnosti

Ispitivanje fizikalnih čimbenika u radnom okolišu (mikroklima, buka, osvijetljenost)

Ispitivanje kemijskih čimbenika u radnom okolišu (plinovi, pare, prašine) (organizacija)

Ispitivanje radne opreme (strojevi, uređaji i dr.)

Ispitivanje učinkovitosti ventilacije

Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije (organizacija)

Zaštita od požara

Ispitivanje sustava za dojavu požara („vatrodojava“)

Ispitivanje sustava za otkrivanje zapaljivih plinova i para („plinodojava“)

Ispitivanje hidrantske mreže (unutarnje i vanjske)

Ispitivanje sprinklerskog sustava

Ispitivanje sustava za gašenje požara plinom (CO₂, FM-200, Novec1230)

Ispitivanje sustava za gašenje požara u kuhinjama

Ispitivanje sustava protupožarnih zaklopki

Ispitivanje sustava protupožarnih vrata

Ispitivanje sustava za odvođenje dima i topline (kupole, rešetke, ventilatori, prozori)

Ispitivanje tipkala za deblokiranje protupožarnih vrata

Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama („gromobrani“)

Prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom (Ex)

Ispitivanje statičkog elektriciteta

Mjerenje impedancije petlje kvara

Izjednačavanje potencijala i neprekinutosti zaštitnog vodiča

Mjerenje otpora izolacije

Mjerenje otpora uzemljenja

Održavanje protupožarnih sustava / redoviti servisi i izvanredni popravci

Servis sustava za dojavu požara

Sustav za odvođenje dima i topline (kupole, rešetke, ventilatori, prozori)

Servis sustava za otkrivanje zapaljivih plinova i para

Servis sprinklerskog sustava

Servis sustava za gašenje požara plinom (CO₂, FM-200, Novec1230)

Servis sustava za gašenje požara u kuhinjama

Prepoznajete li se u nekoj od situacija?