Koordinator za zaštitu na radu - obveza imenovanja…

Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Narodne novine", br. 051/2008.), koji je prenesena Direktiva 92/57/EEC o primjeni minimalnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na privremenim i pokretnim gradilištima, propisano je angažiranje koordinatora (I i II) za zaštitu na radu. U tom smislu, investitor je obvezan...

Rad koordinatora (II) za zaštitu na radu tijekom građenja

Prvi posao koordinatora II, za vrijeme građenja, jest uspoređivanje plana izvođenja radova (dobivenog od koordinatora I) s ugovorima za izvođenje radova, te obavljanje usklađivanja u onim sadržajima u kojima nisu usklađeni sa spomenutim ugovorima. Ako investitor to već nije učinio, tada ga koordinator II mora upozoriti na obvezu...