Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se otklanjaju ili umanjuju rizici i njihove štetne posljedice.

Sustav pravila zaštite na radu

Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila, a osobito:

 1. pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada
 2. pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada
 3. pravila koja se odnose na radnike te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim, tjelesnim i psihičkim sposobnostima
 4. načine i postupke osposobljavanja i obavješćivanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu
 5. načine i postupke suradnje poslodavca, radnika i njihovih predstavnika i udruga te državnih ustanova i tijela nadležnih za zaštitu na radu
 6. zabranu stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog aktivnosti poduzetih radi zaštite na radu
 7. ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, s ciljem uklanjanja čimbenika rizika i njihovih štetnih posljedica.
   

Zaštita na radu je kao sustavno organizirano djelovanje sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom:

 • osnovnih
 • posebnih i
 • priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije.

Opća načela prevencije

Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju sljedećih općih načela prevencije:

 1. izbjegavanja rizika
 2. procjenjivanja rizika
 3. sprječavanja rizika na njihovom izvoru
 4. prilagođavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje
 5. prilagođavanja tehničkom napretku
 6. zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim
 7. razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša
 8. davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim
 9. odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika
 10. besplatnosti prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.
 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu