Pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se otklanjaju ili umanjuju rizici i njihove štetne posljedice.

Hijerarhija zaštitnih mjera

 1. Redoslijed primjene pravila zaštite na radu prema djelotvornosti:
 2. Eliminacija/izbjegavanje rizika
 3. Zamjena neopasnim ili manje opasnim
 4. Izolacija procesa/tehničke mjere zaštite
 5. Korištenje osobnih zaštitnih sredstava i opreme

Sustav pravila zaštite na radu

Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila, a osobito:

 1. pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada;
 2. pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada;
 3. pravila koja se odnose na radnike te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim, tjelesnim i psihičkim sposobnostima;
 4. načine i postupke osposobljavanja i obavješćivanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu;
 5. načine i postupke suradnje poslodavca, radnika i njihovih predstavnika i udruga te državnih ustanova i tijela nadležnih za zaštitu na radu;
 6. zabranu stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog aktivnosti poduzetih radi zaštite na radu;
 7. ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, s ciljem uklanjanja čimbenika rizika i njihovih štetnih posljedica.

Zaštita na radu je kao sustavno organizirano djelovanje sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom:

 • osnovnih
 • posebnih i
 • priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije.

Opća načela prevencije

Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju sljedećih općih načela prevencije:

 1. izbjegavanja rizika;
 2. procjenjivanja rizika;
 3. sprječavanja rizika na njihovom izvoru;
 4. prilagođavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje;
 5. prilagođavanja tehničkom napretku;
 6. zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim;
 7. razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša;
 8. davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim;
 9. odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika;
 10. besplatnosti prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.
 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu