Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika (i osoba na radu) tj. imati izrađenu procjenu rizika koja mora odgovarati postojećim rizicima prilikom obavljanja poslova, a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Procjena rizika je temeljni dokument iz područja zaštite na radu, a pritom je važno:

  • procjena rizika mora biti izrađena u pisanom ili elektroničkom obliku;
  • procjena mora odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom;
  • procjena rizika mora biti dostupna radniku na mjestu rada;
  • radnici i njihovi predstavnici svakako moraju biti uključeni u postupak izrade.
     

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika provoditi mjere te poduzimati aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi se otklonila ili svela na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom.

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu