Dosad nismo radili ništa po pitanju zaštite na radu. Koje su naše obveze?

Tek smo počeli s radom ili već poslujemo neko vrijeme, ali dosad nismo obavljali ništa po pitanju zaštite na radu. Što kaže Zakon?

Svi subjekti (tvrtke, obrti, fizičke osobe, ustanove, udruge itd.) koji zapošljavaju jednu ili više osoba su poslodavci na koje se odnosi Zakon o zaštiti na radu. Stoga, ako ste poslodavac (neovisno o djelatnosti koju obavljate i broju osoba koje zapošljavate) – imate određene obveze po pitanju zaštite na radu.

Što ako sam “samozaposlena osoba”?

To znači da obavljate samostalnu djelatnost, na način da pritom ne zapošljavate druge radnike niti druge osobe uključujete u svoj radni proces (primjer su obrtnici koji svoju djelatnost obavljaju sami ili trgovačka društva koja zastupa jedna fizička osoba, ujedno i jedini radnik).

Budući da se Zakon o zaštiti na radu ne odnosi na samozaposlene osobe, sve dok ne obavljate poslove u blizini drugih osoba (npr. na gradilištima ili drugim zajedničkim mjestima rada) – niste dužni ispunjavati obveze koje Zakon propisuje.

Kada postajem poslodavac i koje su moje obveze?

Poslodavac postajete u trenutku kada (kao fizička ili pravna osoba) zaposlite jednog ili više radnika koji će u radnom odnosu za vas obavljati određene poslove.

Temeljne obveze poslodavca u odnosu na propisanu dokumentaciju i aktivnosti vezane za radnike:

 • izrada procjene rizika (temeljni dokument)
 • izrada programa osposobljavanja
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način (odnosi se na sve zaposlene)
 • osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu (samo određeni broj osoba)
 • izrada plana evakuacije i spašavanja (tekstualni dio)
 • osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja (samo određeni broj osoba)
 • provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja
 • izrada uputa za sigurno obavljanje poslova
 • ugovaranje obavljanja (“vođenja”) poslova zaštite na radu.

Temeljne obveze poslodavca u odnosu na radni (“poslovni”) prostor, ako se isti koristi pri obavljanju poslova:

 • ispitivanje električnih i dr. instalacija (ovisno o opremljenosti prostora)
 • ispitivanje parametara u radnom okolišu
 • ispitivanje radne opreme (ako se ista koristi)
 • izrada i postavljanje grafičkog dijela plana evakuacije i spašavanja
 • označavanje prostora oznakama za evakuaciju i drugim oznakama
 • postavljanje opreme za pružanje prve pomoći (s propisanim sadržajem)
 • postavljanje dovoljnog broja vatrogasnih aparata.