Specijalist zaštite okoliša

Specijalist zaštite okoliša

U okviru izobrazbe o gospodarenju otpadom omogućujemo polaznicima u proširenom nastavnom programu završiti specijalističko usavršavanje za zvanje Specijalist zaštite okoliša!

Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15) su propisane obveze svim pravnim i/ili fizičkim osobama koje posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja uzrokuju onečišćivanje okoliša - djelovati u skladu s načelima zaštite okoliša i održivog razvoja.

U tom je smislu cilj specijalističkog usavršavanja, polaznicima omogućiti:

  • stjecanje stručnih i osobnih kompetencija u području zaštite okoliša
  • uspješno praćenje mjera, podnošenje raznih zahtjeva, predviđanje i procjena te zbrinjavanje, skladištenje i rukovanje opasnim tvarima i otpadom
  • obavljanje poslova unutarnjeg nadzora
  • ispunjavanje složene dokumentacije i vođenje evidencija i isprava, te
  • kompetentnu i stručnu komunikaciju s nadležnim institucijama i tijelima nadzora.

Informirajte se o terminima izvođenja predmetnog usavršavanja u semestru jesen/zima 2019/20!

 
  Obrazovanje odraslih - Sve