Specijalist zaštite na radu

Specijalist zaštite na radu

Kao poslodavac ste, neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljate, obvezni urediti vođenje/obavljanje poslova zaštite na radu (čl. 20. Zakona o zaštiti na radu)!

Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (NN br. 112/14, 43/15, 72/15 i 140/15) su propisani uvjeti za obavljanje navedenih poslova, pa Stručnjak zaštite na radu može kod poslodavca (ovisno o djelatnosti i broju zaposlenih), poslove zaštite na radu obavljati kao stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja.

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja:

  • je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili
  • ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu, ili
  • posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

Usavršavanje je za Specijalista zaštite na radu namijenjeno poslodavcima i/ili osobama kod poslodavca (ovlaštenicima poslodavca) koje će obavljati za poslodavca navedene poslove a na usavršavanje se mogu prijaviti osobe s minimalno završenom srednjom školom.

Po uspješnom završetku usavršavanja, osoba ne mora polagati stručni ispit te može raditi kao stručnjak zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do uključivo 49 zaposlenih, kod poslodavaca koji zapošljavaju do uključivo 249 zaposlenih ako najmanje 80% zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima, odnosno kod poslodavaca koji zapošljavaju više od 249 zaposlenih kao drugi stručnjak, član tima (uz stručnjaka II. Stupnja)

Ukoliko poslove zaštite na radu ne obavljate na jedan od Zakonom o zaštiti na radu propisanih načina, izlažete se riziku platiti novčanu kaznu u iznosu od 30.000,00 kn kao poslodavac - pravna osoba, a kao poslodavac - fizička osoba u iznosu od 6.000,00 kuna.

Informirajte se o terminima izvođenja predmetnog usavršavanja u semestru jesen/zima 2019/20!

 
  Obrazovanje odraslih - Sve