Osnovna andragoška znanja (Andragogija)

Osnovna andragoška znanja (Andragogija)

Osposobljavanje se izvodi na temelju članka 30. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), a namijenjeno je osobama ovlaštenim za obavljanje poslova osposobljavanja za rad na siguran način; osobama koje su završile program specijalističkog usavršavanja kao i samostalnim stručnjacima zaštite na radu. 

Seminar obuhvaća sljedeće teme:

 • Andragoška načela osposobljavanja
 • Cjeloživotno obrazovanje / učenje odraslih
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Psihološka načela obrazovanja
 • Psihofiziologija nezgoda na radu
 • Nastavni rad s odraslima
 • Nastavni procesi
 • Uloga nastavnika na satu
 • Komunikacija u nastavi
 • Metodologija osposobljavanja za rad na siguran način
 • Andragoška dokumentacija.


Polaznicima osiguravamo potrebnu obrazovnu dokumentaciju a po pozitivnoj se provjeri znanja izdaje Potvrda o stečenim andragoškim znanjima.

Nudimo Vam mogućnost onLine pripreme i polaganja seminara!

 
  Obrazovanje odraslih - Sve