Naše usluge

U mogućnosti smo vam ponuditi sve na jednom mjestu! Važno nam je informirati vas kako na našim web stranicama ili pak pozivom na neki od naših kontakt brojeva možete u najkraćem vremenu dobiti informacije o uslugama koje su uže ili šire vezane uz područje zaštite na radu i zaštite od požara, a za kojima eventualno imate potrebu. Stoga, ostanite na našim stranicama...

Obrazovanje odraslih

U suradnji sa Zagrebačkim učilištem - Ustanovom za obrazovanje odraslih, u mogućnosti smo vam ponuditi više različitih programa osposobljavanja i usavršavanja za kvalificirano i sigurno obavljanje poslova. Svim sudionicima seminara osiguravamo nastavnu dokumentaciju i druge potrebne materijale za kvalitetno odvijanje nastave, a nudimo i pomoć pri organizaciji praktičnog dijela – obuke kod stručnih osposobljavanja.

Programi stručnih osposobljavanja

Programi stručnih osposobljavanja

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi koje radi sprječavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika, mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i posebne uvjete u pogledu dobi života, spola, stručne osposobljenosti, zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti. Programi...
Praktična obuka (rukovanje građevinskim strojevima i dr.)

Praktična obuka (rukovanje građevinskim strojevima i dr.)

Ukoliko trenutno niste u radnom odnosu, nikada ranije niste imali priliku rukovati primjerice građevinskim strojevima, transportnim sredstvima i dr. sredstvima rada (ovisno o programu koji polazite) ili samo želite utvrditi svoja prethodno stečena iskustva prije provjere znanja iz praktičnog dijela, slobodno nas kontaktirajte! Nudimo usluge...
Specijalist zaštite na radu

Specijalist zaštite na radu

Kao poslodavac ste, neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljate, obvezni urediti vođenje/obavljanje poslova zaštite na radu (čl. 20. Zakona o zaštiti na radu)! Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (NN br. 112/14, 43/15, 72/15 i 140/15) su propisani uvjeti za obavljanje navedenih poslova, pa Stručnjak zaštite na radu...
Specijalist zaštite okoliša

Specijalist zaštite okoliša

U okviru izobrazbe o gospodarenju otpadom omogućujemo polaznicima u proširenom nastavnom programu završiti specijalističko usavršavanje za zvanje Specijalist zaštite okoliša! Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15) su propisane obveze svim pravnim i/ili fizičkim osobama koje posrednim ili neposrednim djelovanjem ili...
Osnovna andragoška znanja (Andragogija)

Osnovna andragoška znanja (Andragogija)

Osposobljavanje se izvodi na temelju članka 30. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), a namijenjeno je osobama ovlaštenim za obavljanje poslova osposobljavanja za rad na siguran način; osobama koje su završile program specijalističkog usavršavanja kao i samostalnim stručnjacima zaštite na...
 

Klijenti

 

Smisao su našeg postojanja naši klijenti i oni koji će to tek postati. Korisnicima usluga pristupamo uvijek iskreno i temeljito, pritom ne čineći razliku u odnosu na to angažirate li nas jednokratno, povremeno ili ste nas odabrali kao partnera kojem ste prepustili potpunu brigu i odgovornost za kompletno obavljanje poslova iz područja našeg djelovanja. Ipak, posebno nas veseli što se na popisu naših zadovoljnih klijenata nalaze i oni koji na tržištu predstavljaju sinonim za najzahtjevnije...