Minimalni uvjeti za sobe, apartmane, kuće za odmor i dr

Minimalni uvjeti za sobe, apartmane, kuće za odmor i dr.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o vlasništvu objekta podnositelja – gruntovni izvadak (ili suglasnost bračnog druga odnosno izvanbračnog druga ili partnera te srodnika u ravnoj liniji - člana obitelji)
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti
 • uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13), te bilo koji akti iz čl. 175. st.6. Zakona o gradnji (NN br. 153/13)
 • tiskanicu Prilog I., II. – Uvjeti za kategorije _________________________ – u skladu sa zahtjevom!
 • upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 70,00 kuna i ostatak (50,00 kuna) na žiro račun u korist proračuna Grada (Mjesta) i svrhom: upravna pristojba
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija (ukoliko postoji)
 • zapisnik o ispitivanju plinskog trošila (ukoliko postoji)
 • vatrogasni aparat
 • plan evakuacije i spašavanja
 • oprema za pružanje prve pomoći.

Za izdavanje privremenog rješenja potrebno je priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz da je predan zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine nadležnom tijelu uprave ili
 • izvršnu građevinsku dozvolu ili
 • rješenje o izvedenom stanju građevine.

Povoljno i kvalitetno obavljamo usluge označene zelenom bojom.

 
  Minimalni tehnički uvjeti - Sve