Naše usluge

U mogućnosti smo vam ponuditi sve na jednom mjestu! Važno nam je informirati vas kako na našim web stranicama ili pak pozivom na neki od naših kontakt brojeva možete u najkraćem vremenu dobiti informacije o uslugama koje su uže ili šire vezane uz područje zaštite na radu i zaštite od požara, a za kojima eventualno imate potrebu. Stoga, ostanite na našim stranicama...

Minimalni tehnički uvjeti

Na području cijele Republike Hrvatske, za vas obavljamo ispitivanja i usluge za kojima imate potrebu kod pribavljanja rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta za početak obavljanja gospodarske djelatnosti, bilo da je riječ o ugostiteljskim objektima, turističkim agencijama, trgovinama (i uslugama u trgovini), sobama, apartmanima ili dr.

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba (Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) prema mjestu gdje se objekt nalazi.     Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju je potrebno priložiti:...
Minimalni uvjeti za turističke agencije

Minimalni uvjeti za turističke agencije

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za turističke agencije je potrebno priložiti: rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe) kao dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (preslika) dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz...
Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini

Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine je potrebno priložiti: rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe) kao dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (preslika) dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz...
Minimalni uvjeti za sobe, apartmane, kuće za odmor i dr.

Minimalni uvjeti za sobe, apartmane, kuće za odmor i dr.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu je potrebno priložiti: presliku osobne iskaznice dokaz o vlasništvu objekta podnositelja – gruntovni izvadak (ili suglasnost bračnog druga odnosno izvanbračnog druga ili partnera te srodnika u ravnoj liniji - člana obitelji) dokaz da se...
 

Klijenti

 

Smisao su našeg postojanja naši klijenti i oni koji će to tek postati. Korisnicima usluga pristupamo uvijek iskreno i temeljito, pritom ne čineći razliku u odnosu na to angažirate li nas jednokratno, povremeno ili ste nas odabrali kao partnera kojem ste prepustili potpunu brigu i odgovornost za kompletno obavljanje poslova iz područja našeg djelovanja. Ipak, posebno nas veseli što se na popisu naših zadovoljnih klijenata nalaze i oni koji na tržištu predstavljaju sinonim za najzahtjevnije...