Zaštita okoliša
Obveza osposobljavanja dovoljnog broja radnika za pružanje prve pomoći

Obveza osposobljavanja dovoljnog broja radnika za pružanje prve pomoći

Poslodavci su u skladu s odredbama čl. 56 Zakona o zaštiti na radu, obvezni organizirati odnosno osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu. U tom smislu proizlazi obveza osigurati nazočnost radnika osposobljenog za pružanje prve pomoći, i to:...
Pariški klimatski sporazum stupa na snagu do kraja godine

Pariški klimatski sporazum stupa na snagu do kraja godine

Na Općoj skupštini UN-a u srijedu je 31 zemlja potvrdila da je ratificirala Pariški sporazum o klimatskim promjenama koji bi do kraja godine trebao stupiti na snagu. Sporazum od svih zemalja zahtijeva da osmisle planove koji će omogućiti da se povećanje temperature obuzda na ispod dva stupnja Celzija u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Da...
Svjetska konferencija o divljim vrstama

Svjetska konferencija o divljim vrstama

Konferencija stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) održat će se u Johannesburgu u Južnoj Africi od 24. rujna do 5. listopada. Na 17. Konferenciji stranaka CITES Konvencije sudjelovat će predstavnici 181 države svijeta te Europske unije. Hrvatsku će predstavljati delegacija...
Doprinos Fonda u očuvanju ozonskog sloja

Doprinos Fonda u očuvanju ozonskog sloja

20.09.2016. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je s organizacijom UN-a za industrijski razvoj (UNIDO) u periodu od 2013. do 2015. godine proveo projekt „Plan postupnog smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (HCFC R22-kontrolirana tvar) u Republici Hrvatskoj“ u vrijednosti od 7 milijuna kuna, od...