Jod

Kemijsko ime: jod Sinonimi: elementarni jod Kemijska grupa: halogeni elementi Kemijska formula: I2 CAS broj: 7553-56-2 Fizičko-kemijska svojstva: Fizički oblik: kristali sivkasto-crne do ljubičaste boje metalnog sjaja Miris: karakterističan, iritirajući Molna masa: 253,8 Talište: 114 °C Vrelište: 184 °C Relativna gustoća: 4,93 Gustoća...

Butan

Kemijsko ime: n-butan Sinonimi: metiletilmetan, butan Kemijska grupa: alkani (zasićeni alifatski ugljikovodici) Kemijska formula: C4H10 CAS broj: 106-97-8 Fizičko-kemijska svojstva: Fizički oblik: bezbojni plin Miris: poput zemnog plina Molna masa: 58,12 Talište: -138,6 °C Vrelište: -0,6 °C Gustoća: 0,599 (0 °C) Gustoća para: 2,046...

Klase opasnih tvari

Podjela opasnih tvari definirana je ADR-om (Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari), odnosno Zakonom o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", 079/2007): Klasa 1 - eksplozivne tvari i predmeti; Eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima krute su i tekuće kemijske tvari koje imaju svojstvo da pod...

Fizikalno kemijska svojstva dietil-etera

Pri rukovanju i prijevozu zapaljivih tekućina, potrebno je poznavati fizikalno kemijska svojstva tvari koje se prevoze. Poznavajući značajke koje ukazuju na ponašanje u požaru te na štetno djelovanje, lakše se poduzimaju i mjere zaštite potrebne pri prijevozu takvih tvari. Dietil – eter je relativno stabilan spoj. Spada u grupu...