Konferencija stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) održat će se u Johannesburgu u Južnoj Africi od 24. rujna do 5. listopada.

Na 17. Konferenciji stranaka CITES Konvencije sudjelovat će predstavnici 181 države svijeta te Europske unije. Hrvatsku će predstavljati delegacija Ministarstva zaštite okoliša i prirode koje je nadležno zaprovedbu CITES konvencije, EU uredbi o trgovini divljim vrstama i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama.

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) potpisana je 1973. godine. Provedbom CITES Konvencije osigurava se održiva međunarodna trgovina koja ne predstavlja prijetnju preživljavanju vrsta. U provedbi se ulažu veliki napori u procese suzbijanja nezakonitih aktivnosti tako da se uspostavljaju mehanizmi kontrole u cijelom lancu opskrbe divljim vrstama, od države njihovog podrijetla pa do konačnog odredišta.

Na dodacima Konvencije nalazi se oko 35.000 vrsta biljaka i životinja koje su ugrožene međunarodnom trgovinom. Nosorozi, slonovi, tigrovi, morski psi i egzotične vrste drveća samo su neke od najugroženijih vrsta. Potražnja za slonovačom, primjerice, najveći je pokretač krivolova na slonove. Unatoč potpunoj zabrani međunarodne trgovine od 1990. godine, deseci tisuća slonova stradavaju kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za proizvodima od slonovače. Zbog krivolova je zadnjih 5 godina ubijeno više od 66.000 slonova.

Nezakonita međunarodna trgovina divljom faunom i florom jedna je o najprofitabilnijih kriminalnih aktivnosti. Prema procjenama, na globalnoj razini godišnje kroz ruke organiziranih kriminalnih skupina prođe između 8 i 20 milijardi eura, što tu trgovinu svrstava uz bok nezakonitoj trgovini drogom, ljudima i oružjem.

Na Konferenciji će stranke CITES-a ocijeniti napredak koji je postignut od posljednje Konferencije održane 2013. godine te će biti donijete brojne odluke o tome koje je mjere potrebno poduzeti za sprječavanje ilegalne trgovine divljim vrstama.

Među ostalim, Konferencija stranaka će razmotriti 62 prijedloga za izmjenu CITES dodataka koji sadrže vrste koje su podložne nadzoru trgovine temeljem CITES konvencije uključujući prijedloge za dodavanje dodatnih vrsta morskih pasa, raža i više od 250 vrsta drveća, kao i prijedloge za povećanje zaštite određenih vrsta koje se već nalaze na popisu poput afričkih sivih papiga, afričkih lavova i pangolina. Također, predloženo je i smanjenje stupnja zaštite za određene vrste kao što su sivi sokol, floridska puma i neki krokodili.

Izvor: mzoip.hr

 
 
 
  Povratak na - Zaštita okoliša