Zaštita okoliša

Pariški klimatski sporazum stupa na snagu do kraja godine

Na Općoj skupštini UN-a u srijedu je 31 zemlja potvrdila da je ratificirala Pariški sporazum o klimatskim promjenama koji bi do kraja godine trebao stupiti na snagu. Sporazum od svih zemalja zahtijeva da osmisle planove koji će omogućiti da se povećanje temperature obuzda na ispod dva stupnja Celzija u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Da...

Svjetska konferencija o divljim vrstama

Konferencija stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) održat će se u Johannesburgu u Južnoj Africi od 24. rujna do 5. listopada. Na 17. Konferenciji stranaka CITES Konvencije sudjelovat će predstavnici 181 države svijeta te Europske unije. Hrvatsku će predstavljati delegacija...

Doprinos Fonda u očuvanju ozonskog sloja

20.09.2016. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je s organizacijom UN-a za industrijski razvoj (UNIDO) u periodu od 2013. do 2015. godine proveo projekt „Plan postupnog smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (HCFC R22-kontrolirana tvar) u Republici Hrvatskoj“ u vrijednosti od 7 milijuna kuna, od...