Zaštita od požara

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Pravilnik („Narodne Novine“, br. 008/2006) o hidrantskoj mreži za gašenje požara propisuje zahtjeve za hidrantske mreže za gašenje požara i slučajeve u kojima se za zaštitu od požara obvezatno primjenjuje hidrantska mreža za gašenje požara.   Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: hidrantska mreža za...

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara

Ovim Pravilnikom ("Narodne novne", br. 141/2011) propisuje se način davanja, produživanja i oduzimanja ovlaštenja za izradu elaborata za zaštitu od požara za građevine, te isprave i način dokazivanja činjenica na temelju kojih se ovlaštenje daje. Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti od...