DUZS - postupanje kod požara

Služba za vatrogastvo Državne uprave za zaštitu i spašavanje, objavila je SAVJETE ZA GRAĐANSTVO o postupanju u slučaju požara,  koje u potpunosti prenosimo. Poznata je činjenica da suvremen život, bez obzira na poduzete preventivne mjere zaštite, nosi sa sobom i nesreće velikih razmjera, požare, poplave, potrese, erupcije vulkana...