Obveze poslodavaca kod kojih netko od radnika obavlja poslove s posebnim uvjetima radaUpućivanje radnika na obavljanje zdravstvenih/liječničkih pregleda

Poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom za te poslove (čl. 36. Zakona o zaštiti na radu).

Radnik koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, mora ispunjavati i posebne (propisane) uvjete koji se odnose na:

  • dob (većina poslova zahtjeva određenu dob, najčešće radnik mora biti stariji od 18 godina);
  • stručnu sposobnost (određeni poslovi zahtijevaju stručnu spremu odgovarajućeg stupnja obrazovanja ili posebnu stručnu osposobljenost);
  • zdravstveno stanje (svi poslovi zahtijevaju provjeru zdravstvenog stanja kroz obavljanje liječničkih pregleda a rokovi za ponovno obavljanje liječničkog pregleda ovise o vrsti posla);
  • psihičku sposobnost (određeni poslovi zahtijevaju i provjeru psihičke sposobnosti kroz obavljanje liječničkih pregleda).

Napomena!

Poseban propis koji definira poslove s posebnim uvjetima rada, kao i posebne uvjete koje radnik mora ispunjavati da bi mogao obavljati takve poslove je Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada ("Narodne novine", br. 005/1984). Točke navedene u članku 3. Pravilnika, označavaju pojedini posao koji je definiran kao posao s posebnim uvjetima rada (primjerice, u članku 3., točka 1. označava "poslove rukovanja i upravljanja strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti“ (npr. "rukovanje motornom pilom"), točka 2. označava poslove „upravljanja i rukovanja samohodnim strojevima na mehanizirani pogon“ (npr. "rukovanje viličarom") itd.

Svi poslovi s posebnim uvjetima rada zahtijevaju provjeru zdravstvenog stanja kroz obavljanje liječničkih pregleda. Pregledi mogu biti prethodni, periodični, kontrolni i izvanredni.

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu